Basisonderwijs

Ons onderwijs is modern klassikaal van aard en wordt gegeven in relatief kleine groepen. Voor elke groep staat een bevlogen professional die vanuit rust en structuur samen met de kinderen werkt aan veilig pedagogisch klimaat. Vanuit deze veilige setting geloven wij dat uw kind zich het best kan ontwikkelen. Niet alleen op het gebied van het behalen van goede resultaten, maar ook sociaal-emotioneel.

In de ochtenden ligt bij ons op school de nadruk op de cognitieve ontwikkeling van de leerling. Voor elke groep staat vast welke leerstof er aan bod komt, maar in de groep zijn er wel verschillen. De ene leerling kan meer aan dan de andere leerling. Er zijn sterke leerlingen die extra werk krijgen en minder sterke leerlingen krijgen extra oefenstof. Daarom wordt er ook lesgegeven op verschillende niveaus. Alle kinderen krijgt de aandacht die ze nodig hebben.

We werken met moderne digitale lesmethodes, maar het werken met materialen, schriften en werkboeken blijft even belangrijk. De afwisseling hiervan dat maakt het uitdagend en krachtig.

In de middag ligt het accent op de creatieve- en de sociale ontwikkeling van het kind. Ook sport en beweging, neemt een belangrijke plaats in in ons onderwijs.