Zorg en begeleiding

Verlengde schooldag
Sinds vorig schooljaar bieden wij een verlengde schooldag aan. Gedurende 24 weken krijgen alle kinderen 2 uur per week extra aanbod. Voor komend schooljaar zal dit gericht zijn op muziek, Sova, ICT, techniek, beeldend, burgerschap en judo. Meer weten over de verlengde schooldag? Bekijk hier het filmpje. 

Schakelklas
Op onze school hebben we een speciale klas voor kinderen uit groep 2. Na schooltijd krijgen zij extra aanbod voor de Nederlandse taal. In de klas zitten ongeveer 10 kinderen. Op maandag tot en met donderdag gaan ze van 14:00 tot 15:00 uur naar de schakelklas.

In de schakelklas willen we de taalvaardigheid van de kinderen vergroten. Dit proberen we te doen door:
- Verhogen van het leerplezier
- Vergroten van het zelfvertrouwen
- Vergroten van de sociale competenties
- Uitbreiden van de woordenschat
- Betrokkenheid van u als ouder bij het onderwijs

In de schakelklas werken we met dezelfde thema's als in groep 1 en 2. Maar we doen het net wat anders, zodat de kinderen nog meer oefenen met de Nederlandse taal.

In de schakelklas krijgen de kinderen lessen van To Be. We spelen toneel, dansen en maken muziek. Hierbij is ook het gebruik van taal erg belangrijk.
We proberen ook veel uitstapjes te maken. Zo leren ze nieuwe dingen en nieuwe woorden.

We vinden het belangrijk dat de ouders betrokken zijn bij de activiteiten van de schakelklas. De ouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten op school en buiten school.

Verrijkingsklas
Op onze school hebben we twee verrijkingsklassen. Eén middag per week zal er met een aantal kinderen activiteiten gedaan worden die uitdagend zijn en nieuwe vaardigheden van de kinderen vragen. U kunt denken aan het doen van proefjes, creatieve opdrachten, samen aan projecten werken, raadsels en puzzels oplossen, etc.

Er wordt door de intern begeleiders en de groepsleerkrachten gekeken welke kinderen er in aanmerking komen voor deze verrijkingsklassen. Er wordt gekeken naar de resultaten van het kind, maar ook naar gedrag en werkhouding.

De verrijkingsklassen zijn bedoeld voor kinderen uit groep 4 tot en met 8. Juf Maud begeleidt de verrijkingsklassen.

Gezonde school
In school werken we hard aan een prettige leeromgeving. Het is belangrijk dat een kind zich prettig voelt op school en thuis. De gezondheid van kinderen speelt hierbij ook een rol. Daarom zet onze school zich structureel in om de gezondheid van onze kinderen te verbeteren. Zowel op het gebied van voeding, sport/beweging en welbevinden hebben wij vanuit de Gezonde school meerdere vignetten ontvangen. Wij als 5-sterren school letten erop dat kinderen iedere dag kunnen genieten van fruit op school, kinderen een gezonde lunch vanuit thuis mee krijgen en zij minimaal 1 keer per dag water drinken. Daarnaast sporten wij veel. Kortom gezond eten en drinken vinden wij heel belangrijk, want kinderen die gezond eten en drinken kunnen zich namelijk beter concentreren en beter leren op school.

Ouderbetrokkenheid
Ouders en school hebben hetzelfde doel. Ze willen het beste voor hun kind. Kinderen met betrokken ouders doen het ook beter op school. We vinden het daarom erg fijn wanneer u als ouder bij de school en ontwikkeling van uw kind betrokken bent. Samen maken we dan het verschil.